Aquaterapie și recuperare prin sport a copiilor cu autism

Obiectivul principal al proiectului propus “Aquaterapie, recuperare și integrare prin sport a copiilor cu autim” constă în creșterea accesului la servicii de recuperare prin sport și aquaterapie a cel puțin 100 de copii diagnosticați cu autism și alte afectări neuro-psihomotrii, beneficiari ai Centrelor de zi CONIL pentru recuperarea copiilor cu dizabilități.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul
Sumă:
0 RON
Donații:
0
Galantomi:
0

Este binecunoscută situația copiilor cu autism și alte afecțiuni neuropsihomotorii ce nu pot comunica, socializa și integra în mediul școlar și în societate. Zi de zi, acești copii, alături de familiile lor se confruntă cu stigmatizarea, izolarea și excluziunea. Ghidați de o echipă de profesioniști ce dezvoltă programe de intervenție personalizate, având permanent alături familia, copiii încep să facă pași timizi dar siguri către o lume aparent necunoscută lor.

În ultimii ani au fost realizate studii ce demonstrează că, prin terapii susținute și prin implicarea copiilor cu autism și alte dizabilități în activități alături de alți copii, crește gradul de recuperare și funcționare cu până la 80%.

Centrele de zi pentru recuperarea copiilor cu dizabilități CONIL oferă servicii sociale acreditate și licentiate ce urmăresc recuperarea copiilor cu autism și alte dizabilități neuro psiho motorii.

Anual, peste 300 de copii cu cerințe speciale educaționale beneficiază de programe individualizate de recuperare și integrare concepute și dezvoltate de o echipă multidisciplinară formată din profesori, pedagogi, psihologi, logopezi, kinetoterapeuși. Implemnarea planului personalizat de intervenție este susținut și de familie, aceștia primind permanent consiliere și suport. Întervenția noastră în viața acestor copii și a familiilor lor nu este una punctuală ci una de durată ce are ca rezultat schimbarea majoră a vieții acestor copii și a familiilor lor.

Consilierea suportivă a familiilor copiilor cu autism și alte dizabilități neuro psiho motorii este una esențială deoarece confruntarea cu un astfel de diagnostic al copilului produce dezechilibre majore în viața oricărei familii.  Cu sprijinul echipei CONIL părinții reușesc să diminueze depresia și anxietatea găsind în noi un suport permanent și un ghid în intervenția terapeutica la domiciliu.

Din păcate, în țara noastră ședințele de recuperare a copiilor cu autism nu sunt decontate de CNAS, iar cea mai mare parte a familiilor cu copii diagnosticați cu autism și alte afecțiuni neuropsihomotorii nu au posibilitatea financiară de a le susține. Programele de aquaterapie și recuperare prin sport fac parte din procesul complex de recuperare și integrare a acestor copii care, fără susținere financiară în vederea aplicării planurilor individuale de interpenție vor duce la îngreunarea procesului de recuperare.

Orele de recuperare prin mișcare și aquaterapie se vor desfășura atât la locațiile Centrelor de zi CONIL 1 și 2 pentru recuperarea copiilor cu autism precum și la bazinul de înot al CSA Steaua București. Pentru a oferi aceste programe de recuperare prin sport și mișcare avem nevoie de sprijin financiar care să ne ajute să acoperim costurile cu antrenorii și transportul copiilor la locație.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul