Creștem păduri. Formăm comunități

Pădurea Copiilor este prezentă în 23 de comunități din sudul României, reușind să readucă la viață prin împădurire peste 111 ha de teren neproductiv, dintre care 33 ha de pădure se află deja la stare de masiv.

Misiunea organizației este de a crește păduri în 100 de comunități din sudul țării - cel mai afectat de secetă din cauza schimbărilor climatice - până în 2035.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul
Sumă:
125,046 RON
Donații:
1.016
Galantomi:
278

În programul Pădurea Copiilor realizăm păduri pe terenuri lipsite de vegetație forestieră de cel puțin 50 de ani. Plantăm și îngrijim zonele împădurite până la atingerea stării de masiv, când pădurea se poate dezvolta independent, fără a mai fi necesare lucrări de completări și întrețineri(prașile manuale și mobilizări mecanizate ale solului).

Pentru că fiecare teren steril să se transforme în pădure, lucrăm cel putin 7 ani împreună cu comunitatea locală (Primării, Consilii Locale, locuitori) la plantare și întreținere. Înainte de împădurirea propriu-zisă, facem munca nevăzută a proiectului prin care întreprindem activități de identificare a terenurilor neproductive, consultăm specialiști silvici pentru a realiza proiectele tehnice și ne asigurăm că, prin documentele încheiate cu autoritățile locale, aceste păduri rămân pentru generațiile viitoare. După atingerea stării de masiv continuăm să monitorizăm zonele împădurite alți 7 ani.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul