50 de cărticele pentru învățarea cititului pentru copiii cu CES - colecția "Arianna citește"

UPDATE! Două cărticele au intrat în tipar cu ajutorul VOSTRU! Mulțumim!!!

Scopul principal al proiectului este acela de a oferi copiilor cu CES și familiilor acestora acces facil și GRATUIT la materiale corecte metodologic, gândite de la bun început în limba română, în format digital și tipărit, pentru a le susține eforturile de a învăța să citească.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul
Sumă:
3,960 RON
Donații:
29
Galantomi:
11

UPDATE! Două cărticele au intrat în tipar cu ajutorul VOSTRU! Mulțumim!!!

Copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) cu dizabilitate cognitivă au nevoie de mai mult timp decât copiii tipici pentru a deprinde cititul, iar materialele folosite pentru acest scop trebuie cu precădere adaptate. În prezent, copiilor cu CES le sunt disponibile aceleași materiale pe care le folosesc și copiii tipici, dar ei nu beneficiază în realitate de facilități de învățare. Întârzierea în deprinderea cititului împiedică apoi accesul copilului cu CES la conținuturile școlare, ceea ce cauzează eșec școlar încă din clasele primare. Vrem să ajutăm deci copiii cu CES să învețe mai ușor să citească!

Am demarat deci proiectul „50 de cărticele pentru învățarea cititului pentru copiii cu CES - colecția Arianna citește”. Dorim ca cel puțin 1000 de copii cu CES din țară să primească, direct sau prin școlile la care sunt înscriși, seturi de câte 10 cărticele din această colecție.

Poveștile, adaptarea, grafica, ilustrațiile, le facem noi. Primele titluri sunt deja gata, publicate pe site-ul Asociației SUPRA și disponibile GRATUIT la descărcare, în format PDF.

Dar, pentru tipar de calitate, făcut la tipografie, avem nevoie de finanțare.

• Un tiraj (din 50) ne costă 1750 lei. O donație de 175 de lei înseamnă 10% din costul unui tiraj.

• Dacă 10 oameni donează câte 175 de lei sau 35 de oameni donează câte 50 de lei, deja putem tipări primul tiraj!

• Dacă 500 de oameni donează câte 175 de lei sau dacă 1750 de oameni donează câte 50 de lei, putem tipări toate cele 50 de tiraje.

 

DETALII despre Colecția "Arianna citește"

În urma studierii a 84 de materiale educaționale în limba română destinate învățării cititului (inclusiv caiete ale elevului și manuale școlare pentru clasele Pregătitoare și I, precum și cărticele destinate învățării cititului, etichetate „nivelul 1” și “nivelul 2”), am constatat că acestea arareori urmăresc o serie de principii de bază ale învățării cititului, mai ales în situația particulară a copiilor cu CES, dintre care le enumerăm pe cele mai importante:

• scrierea cu minuscule (litere mici), deoarece acestea alcătuiesc marea parte a oricăror texte scrise;

• folosirea literelor în text după frecvența folosirii acestora în limba română, ceea ce facilitează înțelegerea mai rapidă a textelor,

• folosirea de cuvinte scurte, monosilabice sau bisilabice, și sublinierea sau marcarea silabelor la cuvintele mai lungi a căror utilizare nu poate fi evitată, pentru a facilita citirea.

De asemenea, unele materiale sunt de fapt traduceri adaptate insuficient sau al căror text original nu permite adaptarea decât parțial, astfel încât cuvintele simple din limba originală devin complicate în traducerea românească, ceea ce reduce eficiența materialului (exemple: „trip” din engleză, cuvânt alcătuit din patru litere frecvente, în română a fost tradus cu „voiaj”, iar aceasta este o adaptare bună, traducătorul evitând cuvântul „călătorie”, care are prea multe silabe pentru a putea fi citit cu ușurință; „mad” a fost tradus “furios”, și nu poate fi mai bine tradus de atât, la fel ca și “den”, care a fost tradus “vizuină”, în lipsa unui alt cuvânt).

Pentru a oferi copiilor cu CES și dizabilitate cognitivă, vorbitori de limbă română, resurse corecte metodologic și gândite luând în considerare specificul limbii române, am inițiat acest proiect.

Sperăm astfel să oferim copiilor cu CES resurse educaționale care să le faciliteze cu adevărat învățarea cititului.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul