Educația este cea mai bună investiție / Education is the best investment

Scopul nostru este ca 20 de adolescenți și 40 de copii să participe timp de 1 an la cursurile și activitățile Centrului Armonia, pentru a-și forma o rutină sănătoasă. Practicând, cresc adulți responsabili, devenind modele de viață sănătoasă pentru cei din jurul lor.

English:

Our goal is for 20 teenagers and 40 children to participate for 1 year in the courses and activities of the Armonia Center, in order to form a healthy routine. By practicing, they become responsible adults and role models of healthy living for those around them.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul
Sumă:
6,474 RON
Donații:
54
Galantomi:
15

Centrul Armonia oferă educație alternativă sănătoasă pentru copii prin rutina zilnică care include de la tehnici de viață sănătoasă (exerciții de yoga, tehnici de respirație, cum să folosească energia culorilor, etc.) până la activități educative (precum organele interne ale omului, viața insectelor, a plantelor, etc.), teme școlare, activități gospodărești (așezarea și strângerea mesei, gătit, curățenie) și joacă.
Adolescenții sunt ghidați prin activități de mentorat pentru a învăța cum să convertească frustrările cauzate de distanțarea fizică și emoțională într-o apropiere conștientă și profundă, ce pot face pentru a-și crea și a-și crește stima de sine și sentimentele de siguranță și speranță în mod sănătos sau cum se pot relaxa fără să fie tentați să folosească dispozitivele electronice.
Prin tot ceea ce primesc în cadrul cursurilor și activităților din cadrul Centrului Armonia, copiii și adolescenții învață să nu se mai simtă demoralizați din cauza eșecurilor, ci să le privească ca ajutor pentru dezvoltarea propriilor aptitudini, aplicându-le în viața de zi cu zi. Având încredere în ei, încep să transforme competiția în colaborare și ajung să aibă încredere și în cei din jur.
Formându-se pe baza valorilor morale și a ceea ce este natural, copiii și adolescenții ajung adulți sănătoși și responsabili, fiind modele pentru cei din jurul lor.

English:

Armonia Center offers healthy alternative education for children through a daily routine that includes activities ranging from healthy living techniques (yoga exercises, breathing techniques, how to use color energy, etc.) to educational activities (such as human internal organs, insect life , plants, etc.), doing homework, household activities (setting and gathering meals, cooking, cleaning) and playing.
Adolescents are guided through mentoring activities to learn how to convert the frustrations caused by physical and emotional distancing into a conscious and deep closeness, what they can do to create and increase their self-esteem in a healthy way  along with the sense of security and hope and how to relax without being tempted to use electronic devices.
Through everything they receive in the courses and activities at the Armonia Center, children and adolescents learn to no longer feel demoralized by failures, but to see them as an aid to developing their own skills. By trusting themselves more, they start to turn competition into collaboration and end up trusting those around them as well. 
Formed on the basis of moral values and of what is natural, children and adolescents become healthy and responsible adults, becoming role models for those around them.

Vrei să fii fundraiser?
Vreau să susțin proiectul