O casă și o familie pentru fiecare copil

Hope and Homes for Children îşi bazează întreaga activitate pe un crez puternic: viaţa departe de părinți, în orfelinate distruge copilării şi limitează şansele copiilor de a se dezvolta normal şi de a avea o viaţă împlinită şi fericită.

 

Vrei să fii fundraiser?
projects.labels.title.support
Raised:
993,087 RON
Donations:
7,018
supporters.labels.title.count:
419

Copilăria petrecută într-un mediu privat de afecţiune şi atenţie individuală lasă răni adânci pe care doar iubirea unei familii adevărate le poate vindeca.

De aceea, sprijinim menținerea copiilor alături de părinții lor și am gândit o abordare diversificată a asistenței oferite, adaptată fiecărui caz în parte. Fiecare plan de acțiune este personalizat, fiecare decizie este luată de specialiști care țin cont de criterii și indicatori individuali.

Programul de prevenire a separării copilului de familie este complementar procesului de închidere a orfelinatelor deoarece, atunci când se lucrează la închiderea unei instituții, e important să nu mai fie plasați alți copii în respectiva instituție, iar per ansamblu, plasamentul copiilor în protecție specială să fie redus sau chiar stopat.

Acest lucru se poate face printr-un program complex prin care copiii aflați în situații vulnerabile sunt sprijiniți de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sau de Hope and Homes for Children să rămână alături de familie.

Cu sprijinul vostru, al fundraiserilor şi donatorilor, peste 2.000 de copii au, anual, şansa să crească în familiile lor, nu în orfelinate.

Între 2001 (anul începerii programului de prevenire a separării copilului de familie în România) și 2018, datorită intervențiilor realizate împreună cu partenerii locali, 30,580 de copii din peste 3.000 de familii din 24 județe și București au rămas alături de părinții lor.

Munca Hope and Homes for Children se extinde către toate zonele care influenţează sistemul încă disfuncţional de protecţie a copilului din România: închiderea orfelinatelor, prevenirea separării copilului de familie, integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul și pregătirea profesioniștilor din sistem. Ne-am propus ca, până în 2027, să punem capăt instituţionalizării copiilor în România.

E un obiectiv ambiţios, dar realist, şi avem nevoie de toată susţinerea pe care o putem primi pentru a-l putea atinge.

 -------------------------------------------------------------------------------------

Hope and Homes for Children Romania bases its entire work on a powerful core belief: that life in orphanages destroys children and childhoods, and gives them little chance of developing normally and living a full, happy life.

Growing up in an environment wholly deprived of affection and individual attention leaves deep scars that only the love of a real family can ever truly heal.

This is why we advocate that children belong with their families and we have developed a diversified approach to the assistance we provide and tailored it according to every single case we approach.  Every action plan we carry out is customised, every decision is taken by specialists which take into account individual criteria and indicators.

The programme we run to prevent the children separation from their families is complementary to the process of closing down orphanages because while working to close down an institution it is essential that other children are not placed into the care of the respective institution, and overall, it is mandatory that we prevent or even stop when possible the placement of children into special care.

This is possible to achieve through a complex programme that offers children in vulnerable situations access to the support of the General Directorate of Social Assistance and Child Protection or Hope and Homes for Children that help them stay within their families.

With your support, both fundraisers and donors, over 2.000 children each year have the chance to grow up with their families, and not in orphanages.

Between 2001 (the year when the Abandonment Prevention Programme started in Romania) and 2018, due to the interventions in partnership with our local partners, 30,580 children in more than 3.000 families from 24 counties and Bucharest, remained within their families.

Hope and Homes for Children’s work in Romania reaches all the areas that influence a still dysfunctional local child protection system: the closing down of orphanages, preventing the child separation from family, socio-professional integration for the young people leaving the system and the training of the professionals working in the system.

Our goal is to close down all the old type institutions in Romania until 2027. It is a challenging task but also a sensible one and we need all the support we can get in order to achieve it.

Vrei să fii fundraiser?
projects.labels.title.support